Wizyta u·psychologa często wiąże się z·poczuciem skrępowania lub winy. Musimy jednak pamięć, że wszyscy popełniamy błędy i·będziemy je popełniać w·przyszłości, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi. Nie chodzi zatem o·to, aby nie popełniać błędów, ale aby je naprawiać i·uczyć się na nich. Z·tego powodu, wizyta z·dzieckiem u·psychologa nie jest oznaką porażki, tylko rodzicielskiej dojrzałości i·odpowiedzialności.

Pracuję z·młodzieżą powyżej 15-roku życia. Oferuję pomoc w·następujących sytuacjach:

  • trudności wychowawcze,
  • trudności emocjonalne (m.in.·lęk, wstyd, agresja),
  • trudności szkolne,
  • rozwód/rozstanie,
  • podejrzenie depresji,
  • nadmierna nieśmiałość,
  • śmierć bliskiej osoby,
  • uzależnienie od gier komputerowych/internetu,
  • eksperymentowanie z·substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze).

W·przypadku osób niepełnoletnich pierwsze spotkanie zawsze przeprowadzam wyłącznie z·rodzicem lub rodzicami (bez udziału dziecka).