Mówi się, że najlepsi terapeuci „pracują sobą”. Oznacza to m.in.,·że w·swoim rozwoju osobistym dążą do postępów, a·nie do doskonałości. Nikt z·nas nie jest przecież doskonały – gdy takich udajemy, wówczas nasze życie staje się nie do zniesienia.

Innymi słowy, nie uważam się za doskonałego terapeutę i·nie chcę takiego udawać. Krok po kroku dążę jednak do postępów. To mi wystarcza, aby uważać się za wystarczająco dobrego –·„wystarczająco dobry” to przecież „wystarczająco dobry”.

Ta zasada dotyczy nas wszystkich. Na tym właśnie polega „praca sobą”. Zapraszam.

STUDIA MAGISTERSKIE

 • Studia magisterskie na kierunku psychologii (Uniwersytet Humanistyczny SWPS)
 • Studia magisterskie na kierunku filozofii (Uniwersytet Śląski)

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Studia podyplomowe z·zakresu psychologii zachowań społecznych (Uniwersytet Śląski)
 • Studia podyplomowe z·zakresu szeroko rozumianej komunikacji (Uniwersytet Śląski)
 • Studia podyplomowe z·zakresu umiejętności trenerskich (Wyższa Szkoła Bankowa)

ORAZ PONAD 1·300 GODZIN DODATKOWYCH SZKOLEŃ

 • Proces oceny i·procedury w·interwencji kryzysowej
 • Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem
 • Interwencja kryzysowa w·sytuacji traumy
 • Interwencja kryzysowa wobec osób z·problemami utraty i·żałoby
 • Terapia zaburzeń lękowych w·podejściu poznawczo-behawioralnym
 • Racjonalna terapia zachowań
 • Jak pokonać wstyd i·poczucie winy
 • Życie bez złości
 • Wprowadzenie do psychoterapii par
 • Pogłębiona psychoterapia par
 • Fazy związku jako szansa rozwoju
 • Najczęstsze przyczyny rozstań i·rozwodów
 • Diagnoza i·terapia poznawczo-behawioralna dziecięcej agresji
 • Terapia dzieci i·młodzieży z·ADHD
 • Diagnoza i·leczenie młodzieńczej depresji
 • Diagnoza i·terapia zaburzeń lękowych
 • Diagnoza psychologiczna
 • Standardowe techniki diagnostyczne
 • Typy i·diagnoza organizacji charakteru
 • Psychologiczna diagnoza małżeństwa i·rodziny
 • Przemoc w·rodzinie
 • Praca z·osobami dotkniętymi przemocą w·rodzinie
 • Konflikty, negocjacje, mediacje
 • Seksualność dzieci i·młodzieży
 • Psychopatologia zaburzeń
 • Wprowadzenie do terapii uzależnień behawioralnych
 • Nowoczesne metody diagnozy uzależnienia oraz współuzależnienia
 • Wstępna terapia uzależnień
 • Zaawansowana terapia uzależnień
 • Praca z·osobami pijącymi szkodliwie
 • Coachnig
 • Coaching jako wsparcie rozwoju